top of page

מזון צריך להיות בריא, מזין, טעים, ולא פחות חשוב – איכותי.  חברת מגש דואגת לפיקוח ושמירה על בטיחות מוצריה, ומחזיקה בתקני איכות מחמירים ובאמצעי אכיפה נוקשים

 

הכנת מזון היא תחום רגיש, במיוחד כאשר מדובר במזון שמיועד לילדים. מדיניות הנהלת מגש היא לנקוט בכל הצעדים הנדרשים, על מנת לאפשר שמירה מרבית על תקינות התהליכים ואיכות המוצרים, וכן על שביעות רצון הלקוח.

לצורך כך, חברת מגש פיתחה והטמיעה את תכנית ה-HACCP, המשולבת במערכת ניהול האיכות לפי תקן הייצור 9001:2015ISO . כמו כן, החברה מחזיקה בהיתר GMP של משרד הבריאות, המבטיח תנאי ייצור נאותים ובטוחים.

לא מתפשרים על איכות: ההיתרים והתקנים של חברת מגש

רישוי ותקנים. מגש פרבר
לא מתפשרים על איכות: ההיתרים והתקנים של חברת מגש
רישוי ותקנים. מגש פרבר
 • כל השלבים בתהליכי הכנת המזון במגש מלווים בטכנולוג מזון, שאמון על ניטור התהליכים והבטחת האיכות.

 • הנהלת מגש אחראית על פיתוח מיומנויות העובדים, ועל יצירת סביבת עבודה נוחה. החברה דואגת להפיץ את כל הנהלים והנחיות העבודה, ולהעניק הדרכה ממוקדת לכל עובד ועובדת בהתאם לתפקידם.

 • הנהלת החברה עוקבת אחר יישום הנהלים והוראות העבודה בפועל, זאת במסגרת בקרה שוטפת ומבדקי איכות פנימיים, המבוצעים על-ידי גורמי מקצוע המלווים את החברה.

 • ההנהלה מחויבת לבצע את המדיניות המוכתבת בנוהלי האיכות ובתוכנית בטיחות מזון  HACCP, ולספק את כל האישורים הנדרשים עבור מערכת האיכות.

 • חברת מגש מקפידה לבחור את הספקים המובילים בתחום, ובודקת את איכות חומרי הגלם בכל משלוח.

 • המנות המוכנות נשלחות למוסדות החינוך בכלי רכב ייעודיים ובעלי רישוי להובלת מזון.

 • ההנהלה מחויבת לבצע מאמצי שיפור ופיתוח מתמידים, על מנת לעמוד בדרישות הלקוחות, ולהמשיך להיות החברה המובילה בהספקת מזון למוסדות החינוך בישראל.

 ואיך אנחנו מבטיחים שהשמירה על האיכות אכן נאכפת?

 • תקן בטיחות מזון HACCP – התקן נכתב לפיCodex Alimentarius , הקוד הבינלאומי בנושא בטיחות מזון. פרוש ראשי התיבות HACCP הוא: "Hazard Analysis Critical Control Points", ובעברית: "ניתוח סיכונים ונקודות ביקורת קריטיות". מדובר למעשה במערכת אשר מזהה, מעריכה, ומבקרת סיכונים משמעותיים הנוגעים לבטיחות המזון.

 • תקן 2015 :9001 ISO – תקן ניהול איכות. התקן מתבסס על  מספר עקרונות, בהם:

 • התמקדות בלקוח, מנהיגות העסקת עובדים, גישה תהליכית, קבלת החלטות

 • מבוססות ראיות, וניהול יחסי גומלין. התקן עושה שימוש במחזור תכנון-ביצוע-בדיקה-פעל ((PDCA, ובחשיבה מבוססת סיכונים כלליים לטובת בניית מערכת ניהול איכות יעילה.

 • היתר GMP – פירוש ראשי התיבות GMP הוא: "Good Manufacturing Practice", ובעברית: "תנאי ייצור נאותים". היתר זה ניתן על ידי משרד הבריאות למפעלים בעלי סטנדרט גבוה ביותר, הן ברמת התשתית והן ברמת יישום הנהלים בשטח.

הסבר על התקנים:

בריא וטעים, מוגש בזמן, מוגש בחום, מוגש באהבה
bottom of page